Hur installerar jag min ShareCenter Cloud Storage-enhet (NAS)?

Följ stegen nedan för att installera ditt ShareCenter.

Steg 1: Anslut en Ethernet-kabel till en Ethernet-port. Kabeln ska ansluta ShareCenter till ditt lokala nätverk via en router eller omkopplare, eller direkt till en dator för konfiguration.

OBS! Datorn som används för åtkomst till ShareCenters webbaserade konfigurationshanterare måste vara på samma delnät som ShareCenter.


Steg 2: Gå till mydlink supportsida och hämta installationsguiden för just din modell och operativsystem. Packa upp den p`skrivbordet eller i en mapp på datorn.

Steg 3: Öppna webbläsaren och ange IP-adressen för din ShareCenter, för åtkomst till webbgränssnittet. Om du har en DHCP-aktiverad router på nätverket, kan det vara nödvändigt att kontrollera DHCP-tabellen för att se vilken IP-adress som tilldelats ShareCenter.

OBS! Om nätverket använder en DHCP-server och datorn får IP-inställningar från DHCP-servern, kommer ShareCenter automatiskt att vara i samma delnät.

Steg 4: Välj Systemadministratör och klicka på inloggningsknappen (lämna lösenordet tomt som standard). När du är inloggad, klicka på Hantering och därefter på Installationsguide. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt D-Link Cloud-minne.

OBS! Mer information finns i manualen.

Rank: 1.5

These may also help:

  • Vad kan jag göra om guiden INTE hittar NAS? Read Answer
  • Hur hämtar jag mydlink Access-NAS? Read Answer
  • Hur gör jag en hård återställning till standardinställningar på min NAS-lagringsenhet? Read Answer
  • Jag får fel när jag försöker hämta filer från mitt ShareCenter. Read Answer
  • Jag får fel när jag försöker överföra filer till mitt ShareCenter. Read Answer
  • Jag använder Safari 6.1 eller högre, och jag kan inte se några filer på min NAS. Read Answer