Hur konfigurerar jag WISH på min DIR-router för att förbättra mitt trådlösa nätverk?

WISH är en förkortning av Wireless Intelligent Stream Handling (Hantering av trådlös intelligent ström), en teknik som utvecklats för att förbättra upplevelsen när man använder ett trådlöst nätverk, genom att prioritera trafiken med olika applikationer.

OBS! Du måste ha en router som stödjer WISH.

För att aktivera Wish:

Steg 1: Öppna webbläsaren och skriv in IP-adressen för routern (192.168.0.1 är standard).

Steg 2: Ange användarnamn ((admin)) och lösenord (tomt som standard), och klicka på Logga in.

Steg 3: Klicka på Avancerat överst och välj WISH, från vänstra sidan.

Steg 4: Markera rutan intill Aktivera WISH.
Steg 4: När WISH har aktiverats kan det konfigureras med hjälp av Prioritetsklassificerare och WISH-regler.


Prioritetsklassificerare


HTTP 

Ger routern möjlighet att identifiera HTTP-överföringar av många allmänna ljud- och videoströmmar, och prioritera dem framför annan trafik. Sådana strömmar används regelbundet av digitala mediaspelare.

 Windows Media Center

Ger routern möjlighet att identifiera vissa ljud- och videoströmmar som genereras av en Windows Media Center-dator, och att prioritera dessa framför annan trafik. Sådana strömmar används av system som är kända som Windows Media Extenders, t.ex. Xbox 360.
Automatisk

När detta alternativ aktiverats försöker routern automatiskt att prioritera trafikströmmarna som den annars inte identifierar, baserat på hur strömmarna uppträder. Detta sker för att nedprioritera strömmar som uppvisar bulköverföringsegenskaper, som t.ex. filöverföringar, som när de lämnar interaktiv trafik som spel eller VoIP, kör med en normal prioritering.WISH-regler

En WISH-regel identifierar ett specifikt dataflöde och tilldelar flödet en prioritering. För de flesta applikationer säkerställer klassificerarna korrekta prioriteringar och specifika WISH-regler krävs inte.
WISH-stöd överlappar mellan regler. Om mer än en regel matchar för ett specifikt dataflöde, kommer regeln med högsta prioritet att användas.

Namn

Skapa ett regelnamn som betyder något för dig. Markera också i kryssrutan för regeln.

Dessa markeringar talar om för routern att regeln är aktiv.

Prioritet

Dataflödets prioritet anges här. Fyra prioriteringar definieras:

 

BK: Bakgrund (inte brådskande). BE: Bästa prestanda. VI: Video. VO: Röst (högsta prioritet).


Protokoll

Protokollet som används av datan.


Värd 1 IP-intervall

Regeln gäller ett dataflöde för vilket datorns IP-adress faller inom intervallet som ställs in här.
Värd 1 Portintervall

Regeln gäller ett dataflöde för vilket värd 1-portens nummer ligger inom intervallet som ställs in här.


Värd 2 IP-intervall

Regeln gäller ett dataflöde för vilket den eller de andra datorernas IP-adress faller inom intervallet som ställs in här.Värd 2 Portintervall

Regeln gäller ett dataflöde för vilket värd 2-portens nummer ligger inom intervallet som ställs in här.

 

Rank: 1.5

These may also help:

 • Hur loggar jag in på routern? Read Answer
 • Hur kan jag se vem som är trådlöst ansluten till min mydlink-router? Read Answer
 • Hur ändrar jag Cloud routerns trådlösa inställningar? Read Answer
 • Hur ändrar jag min routers IP-adress? Read Answer
 • Hur ändrar jag 802.11-läget på min DIR-router? Read Answer
 • Hur ändrar jag lösenordet för inloggning till min DIR-router? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag DHCP-reservation på min DIR-router? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag Dynamisk DNS på min DIR-router? Read Answer
 • Hur gör jag för att konfigurera e-postmeddelanden på min router i DIR-serien? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag global QoS på min router i DIR-serien? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag INKOMMANDE FILTER på min DIR-router? Read Answer
 • How do I configure MAC filtering on my DIR/WBR series router? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag webbåtkomst med SharePort på min DIR-router? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag den QOS-reglerna på min DIR-router? Read Answer
 • Hur skapar jag scheman på min DIR-router? Read Answer
 • Hur inaktiverar jag Trådlöst på min DIR-router? Read Answer
 • Hur inaktiverar jag UPnP på min router i DIR-serien? Read Answer
 • Hur aktiverar jag fjärrhantering på min DIR-router? Read Answer
 • Hur öppnas/ändras NAT-inställningarna för min Playstation 3 med hjälp av min DIR-router? Read Answer
 • Hur öppnar jag portarna på min DIR-router? Read Answer
 • Hur tar jag bort/blockerar användare från mitt trådlösa nätverk på min mydlink-router? Read Answer
 • Hur återställer jag min router i DIR-serien till fabriksstandard från den webbaserade konfigurationen? Read Answer
 • Hur säkrar jag den trådlösa signalen på min DIR-router? Read Answer
 • Hur installerar jag webbplatsfilter på min router i DIR-serien? Read Answer
 • Hur visar jag vilka webbplatser jag besökt genom mydlink-routern? Read Answer
 • Hur gör jag en hård återställning till standardinställningar på min router? Read Answer
 • Jag har glömt mitt trådlösa lösenord, hur återställer jag det? Read Answer
 • Vad används knappen på sidan av routern till? Read Answer
 • Vad kan jag göra om routern alltid visar "Läser in" på mydlink-portalen? Read Answer