Hur konfigurerar jag INKOMMANDE FILTER på min DIR-router?

När du använder funktionerna Virtuell server, Portvidarebefordran eller Fjärradministration för att öppna specifika portar för internettrafik, kan det hända att du ökar riskerna för att ditt lokala nätverk utsätts för cyberattacker från internet.

I detta fall kan du använda Inkommande filter för att begränsa exponeringen genom att specificera IP-adresser för Internetvärdar där du litar på att använda din LAN genom portarna du öppnat. Du kan t.ex. bara tillåta åtkomst till en spelserver på din hem-LAN från datorer till vänner som du bjudit in att spela på servern.

Inkommandefilter kan användas för att begränsa åtkomst för ett system eller en grupp av system till en server i ditt nätverk. Filterregler kan användas med funktionerna Virtuell server, Spel eller Fjärradministration. Varje filter kan användas för flera funktioner; till exempel kan ett "spelklansfilter" tillåta att medlemmar i en viss spelgrupp spelar flera olika spel för vilka spelposter har skapats. Samtidigt kanske ett "Admin"-filter bara tillåter att system från ditt kontorsnätverk får åtkomst till sidorna för WAN-administration och en FTP-server som du använder hemma. Om du lägger till en IP-adress i ett filter verkställs ändringen på alla platser där filtret används.

Nedan ser du en lista över alternativen med en beskrivning över hur de används:Lägg till/redigera regel för inkommandefilter 

Här kan du lägga till posterna till Lista över regler för inkommandefilter nedan eller ändra befintliga poster.

Namn 

Skriv in ett regelnamn som betyder något för dig.

Åtgärd

Regeln kan antingen tillåta eller neka meddelanden.

Käll-IP-intervall 

Definiera det intervall med internetadresser som denna regel tillämpas på. För en IP-adress anger du samma adress i både start- och slutrutorna. Maximalt åtta intervaller kan anges. Med kryssrutan Aktivera kan du aktivera eller inaktivera specifika poster i intervallistan.

Spara 

Sparar den nya eller redigerade regeln för inkommandefilter i följande lista. När du är klar med uppdateringen av listan med regler för inkommandefilter måste du klicka på knappen Spara inställningar längst upp på sidan för att ändringarna ska gälla och bli permanenta.

Lista över regler för inkommandefilter 

I detta avsnitt finns en lista över aktuella regler för inkommandefilter. En regel för inkommandefilter kan ändras genom att du klickar på ikonen Redigera eller raderas genom att du klickar på ikonen Radera. När du klickar på ikonen Redigera, markeras posten och avsnittet "Redigera regel för inkommandefilter" aktiveras för redigering.

Utöver de angivna filtren här finns två fördefinierade filter varhelst filter kan tillämpas 


Tillåt alla 

Tillåt alla WAN-användare åtkomst till relaterad kapacitet.

Neka alla 

Hindra alla WAN-användare från att få åtkomst till den relaterade funktionen. (Användare i det lokala nätverket påverkas inte av reglerna för inkommandefilter.)

Rank: 1.5

These may also help:

 • Hur loggar jag in på routern? Read Answer
 • Hur kan jag se vem som är trådlöst ansluten till min mydlink-router? Read Answer
 • Hur ändrar jag Cloud routerns trådlösa inställningar? Read Answer
 • Hur ändrar jag min routers IP-adress? Read Answer
 • Hur ändrar jag 802.11-läget på min DIR-router? Read Answer
 • Hur ändrar jag lösenordet för inloggning till min DIR-router? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag DHCP-reservation på min DIR-router? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag Dynamisk DNS på min DIR-router? Read Answer
 • Hur gör jag för att konfigurera e-postmeddelanden på min router i DIR-serien? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag global QoS på min router i DIR-serien? Read Answer
 • How do I configure MAC filtering on my DIR/WBR series router? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag webbåtkomst med SharePort på min DIR-router? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag den QOS-reglerna på min DIR-router? Read Answer
 • Hur konfigurerar jag WISH på min DIR-router för att förbättra mitt trådlösa nätverk? Read Answer
 • Hur skapar jag scheman på min DIR-router? Read Answer
 • Hur inaktiverar jag Trådlöst på min DIR-router? Read Answer
 • Hur inaktiverar jag UPnP på min router i DIR-serien? Read Answer
 • Hur aktiverar jag fjärrhantering på min DIR-router? Read Answer
 • Hur öppnas/ändras NAT-inställningarna för min Playstation 3 med hjälp av min DIR-router? Read Answer
 • Hur öppnar jag portarna på min DIR-router? Read Answer
 • Hur tar jag bort/blockerar användare från mitt trådlösa nätverk på min mydlink-router? Read Answer
 • Hur återställer jag min router i DIR-serien till fabriksstandard från den webbaserade konfigurationen? Read Answer
 • Hur säkrar jag den trådlösa signalen på min DIR-router? Read Answer
 • Hur installerar jag webbplatsfilter på min router i DIR-serien? Read Answer
 • Hur visar jag vilka webbplatser jag besökt genom mydlink-routern? Read Answer
 • Hur gör jag en hård återställning till standardinställningar på min router? Read Answer
 • Jag har glömt mitt trådlösa lösenord, hur återställer jag det? Read Answer
 • Vad används knappen på sidan av routern till? Read Answer
 • Vad kan jag göra om routern alltid visar "Läser in" på mydlink-portalen? Read Answer