Hur aktiverar jag fjärrhantering på min DIR-router?

Steg 1: Öppna webbläsaren och skriv in IP-adressen på DIR-routern i adressfältet (standard är 192.168.0.1).

Steg 2: Standardanvändarnamnet är admin (överallt) och standardlösenordet är tomt (ingenting). Klicka på OK. 

Steg 3: Klicka på fliken VERKTYG och navigera ner till avsnittet ADMINISTRATION .

Steg 4: Markera rutan för att  Aktivera fjärrhantering.

Steg 5: Ange en port i dialogrutan Fjärrhanteringsport . Du kan även lämna standardporten på 8080


Steg 6: Klicka på Spara inställningar för att spara inställningarna.
De nya inställningarna har sparats. För fjärråtkomst till routern från en webbläsare, ange: http://<your wanip>:8080

t.ex. http://172.16.100.56:8080

Du kan hitta din WAN-IP genom att klicka på fliken STATUS . Den kommer att visas under avsnittet WAN.
Rank: 1.5