Jak dodać mój DIR-605L do mojego konta mydlink?

Krok 1: Otwórz przeglądarkę internetową (Internet Explorer / Firefox) i wpisz http://192.168.0.1 w pasku adresu
123
Domyślna nazwa użytkownika to admin (małymi literami), hasło domyślnie jest puste. Jeśli jednak zmieniłeś wcześniej te dane wprowadź je teraz i kliknij Login
123
Krok 2: Kliknij przycisk Configure w części mydlink Account.
Uwaga: Do rejestracji i korzystania z usługi mydlink wymagane jest połączenie internetowe.

Krok 3: Jeżeli masz już aktywne konto mydlink, wybierz Yes, I have a mydlink account i zaloguj się.
Jeżeli nie masz aktywnego konta mydlink, wybierz No, I want to register and login with a new mydlink account.
123
Tworzenie konta mydlik:
• E-Mail Address-
podaj swój adres e-mail, który chcesz zarejestrować na koncie mydlink
• Password:
Wprowadź hasło do Twojego konta mydlink
• Device Username:
To jest nazwa administratora routera (admin)
• Device Password:
Wprowadź hasło dla konfiguracji routera. Jeśli hasło nie zostało skonfigurowane (domyślnie nie jest ustawione) wprowadź nowe hasło.
Uwaga:
Przed rejestracją należy zaakceptować i uznać warunki mydlink, czyli zaznaczyć I accept the mydlink terms and conditions.
Kliknij Register
123
Krok 4:
W celu potwierdzenia/aktywacji danych, na zarejestrowany na koncie mydlink adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość. Sprawdź wiadomość i postępuj zgodnie z instrukcją.
123
Twój router został zarejestrowany na koncie mydlink.
123

Konto mydlink
Krok 1: Zaloguj się na Twoim koncie mydlink wpisując w pasku adresu przeglądarki internetowej adres: http://mydlink.com
123
Krok 2: Twój router jest teraz dostępny.
123


Rank: 1.5