Jak mogę ustawić QoS Engine na moim routerze?

Krok 1. Otwórz przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) i  w pasku adresu wpisz
http://dlinkrouter , http://dlinkrouter.local  lub http://192.168.0.1, naciśnij Enter
123

Krok 2.
Domyślna nazwa użytkownika (User Name) to admin (małymi literami), a domyślne hasło (Password) powinno być puste. Kliknij Login
123

Krok 3.  Kliknij przycisk ADVANCED na górze, a następnie wybierz QOS ENGINE z menu po lewej stronie.

Krok 4.
Upewnij się, że zaznaczone pole QOS ENGINE zostało włączone.
123

Krok 5. Wybierz Manual Uplink Speed. Jest to prędkość, z jaką dane mogą być przesyłane z routera do usługodawcy internetowego. Usługodawca często oferuje połączenie danych do pobierania (Download) i przesyłania (Upload), na przykład, Download /Upload (2Mbits / 384Kbits).
123

Krok 6. W polu Manual Uplink Speed  ustaw szybkość łącza dla swojego komputera lub innych urządzeń  do wybranej wielkości. Po zakończeniu kliknij przycisk Save Settings.
123

Rank: 1.5