Jak mogę utworzyć kopię zapasową konfiguracji routera DIR na komputerze?

Krok 1. Otwórz przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) i  w pasku adresu wpisz
http://dlinkrouter , http://dlinkrouter.local  lub http://192.168.0.1, naciśnij Enter
123

Krok 2. Domyślna nazwa użytkownika (User Name) to admin (małymi literami), a domyślne hasło (Password) powinno być puste. Kliknij Login.
123

Krok 3.
Kliknij przycisk Tools na górze, a następnie wybierz SYSTEM z menu po lewej stronie.
123

Krok 4. Aby zapisać bieżące ustawienia konfiguracyjne routera do pliku, kliknij przycisk Save Configuration a następnie Save Settings To Local Hard Drive. W zależności od przeglądarki, czy Twoich ustawień, plik może być automatycznie zapisany w folderze "Pobrane", albo pojawi się "Zapisz plik" lub podobne okno dialogowe z zapytaniem, gdzie chcesz zapisać plik.
123

Aby zapisać/zrobić kopię zapasową wcześniej zapisanego pliku konfiguracyjnego, kliknij przycisk Browse, a następnie Load Settings From Local Hard Drive. Po zlokalizowaniu pliku (config.bin) na dysku twardym, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Load.
Uwaga: Po dokonaniu jakichkolwiek zmian firmware w routerze bezprzewodowym, nie używaj pliku konfiguracyjnego, który zostały zapisany przy użyciu poprzedniej wersji firmware. Ta kopia zapasowa  nie będzie skuteczna i może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Rank: 1.5