Konfiguracja połączenia internetowego (3G/4G) w routerze DWR-921

1. Włóż aktywną kartę SIM do routera, następnie podłącz router do prądu. Podłącz komputer kablem ethernetowym (RJ-45) do jednego z czterech portów LAN.
2. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.13. Otworzy się strona logowania do routera. W polu user name (nazwa użytkownika) wpisz admin, password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.

4. Kliknij zakładkę Setup, która znajduje się w górnym menu po lewej stronie, następnie kliknij przycisk Manual internet connection setup.5. W sekcji My internet connection is wybierz 3G/4G, w sekcji Prefer sevice type wybierz Auto mode oraz zaznacz w sekcji Dial-up profile opcję Auto-detection.

Uwaga: Jeżeli twoja karta SIM posiada kod PIN, wpisz go w pole Pin code. Kod PIN znajdziesz w miejscu, skąd karta SIM została wyłamana.

Kliknij przycisk Save settings.Uwaga: Jeżeli wykupiłeś usługę publicznego adresu od operatora, prawdopodobnie otrzymasz specyficzne parametry połączenia. Poniższy przykład ukazuje parametry dla usługi publicznego adresu sieci Orange.

W sekcji Dial-up profile wybierz Manual,
Country: Poland
Telecom: Orange PL
Username: VPN
Password: VPN
Verify password: VPN
Dialed number: *99#
Authentication: Auto
APN: VPN
Kliknij przycisk Save settings.

Rank: 1.5