Konfiguracja połączenia bezprzewodowego (wi-fi) w routerze DWR-921

1. Podłącz komputer kablem ethernetowym (RJ-45) do jednego z czterech portów LAN.
2. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.13. Otworzy się strona logowania do routera. W polu user name (nazwa użytkownika) wpisz admin, password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.4. Kliknij zakładkę Setup, znajdującą się po lewo w górnym menu, w menu po lewej stronie kliknij sekcję Wireless settings, następnie przyciśnij przycisk Manual wireless connection setup.5. W sekcji Wireless network name możesz wpisać swoją nazwę sieci wi-fi, np. dom. W przykładzie poniżej sieć się nazywa dlink_DWR-921.

Wybierz:
Security mode – WPA-Personal
WPA mode – WPA2 only
Cipher type: AES

6. W sekcji Network key wprowadź swoje hasło dla sieci wi-fi, hasło musi się składać 8-63 znaków (mogą być litery, cyfry oraz znaki specjalne).
7. Kliknij przycisk Save settings.

8. Potwierdź restart routera przyciskiem OK.Po restarcie sieć będzie działać według skonfigurowanych parametrów.

Rank: 1.5