Jak zmienię adres IP swojego routera DWR-921?

1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.12. Otworzy się strona logowania do routera. W polu user name (nazwa użytkownika) wpisz admin, password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.3. Kliknij zakładkę Setup, znajdującą się w górnym menu, następnie kliknij sekcję Network Settings, w menu po lewej stronie.
4. Domyślny adres routera to 192.168.0.1, możesz go zmienić w sekcji Router IP address.
5. Kliknij przycisk Save settings, aby zachować zmiany.


Rank: 1.5