Jak włączę funkcję failover w moim routerze DWR-921?

Funkcja failover służy do ustawienia zapasowego źródła Internetu, kiedy pierwsze przestanie działać.
Polega to na tym, że jeżeli dostęp do internetu na łączu kablowym zaniknie, router się przełącza na połączenie 3G/4G. Jeżeli dostęp do internetu na połączeniu kablowym wróci, router znów się przełączy na to źródło Internetu.

Aby skonfigurować funkcję Failover, należy najpierw skonfigurować połączenie 3G/4G. Opis jak tego dokonać znajdziesz w oddzielnym FAQu.

Przykład ten pokaże jak skonfigurować funkcję failover dla połączenia ethernetowego z dynamicznym przydzielaniem adresu przez dostawcę usług internetowych.

1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.12. Otworzy się strona logowania do routera. W polu user name (nazwa użytkownika) wpisz admin, password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.3. Kliknij zakładkę Setup, która znajduje się w górnym menu po lewej stronie, następnie kliknij przycisk Manual internet connection setup.4. W sekcji My Internet connection is, wybierz Dynamic IP (DHCP)

    a. sekcję Host name możesz pozostawić pustą
    b. w Autobackup włącz Enable checking wired-WAN alive
    c. w Internet host wpisz adres 8.8.8.8

Jeżeli potrzebujesz sklonować MAC adres (wymagane u określonych dostawców internetowych), możesz to zrobić przyciskając przycisk Clone, w sekcji MAC address.

5
. Kliknij przycisk Save settings, aby zachować ustawienia.

Router będzie cyklicznie wysyłał żądanie PING na adres serwera DNS Google w celu sprawdzenie czy połączenie internetowe jest aktywne. Jeżeli nie będzie odpowiedzi z tego adresu, router się przełączy na drugie źródło Internetu, czyli na połączenie 3G/4G.

Rank: 1.5