Jak odczytam wiadomość tekstową (SMS) na moim routerze DWR-921?

1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.12. Otworzy się strona logowania do routera. W polu user name (nazwa użytkownika) wpisz admin, password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.3. Kliknij zakładkę Setup, która się znajduje w górnym menu. Wybierz sekcję Message service, w menu po lewej stronie, następnie kliknij przycisk SMS Inbox.4. Zostaną wyświetlone wszystkie wiadomości tekstowe, otrzymane na ten numer telefonu.
5. Możesz je przeglądać, usuwać (delete). Możesz przekazywać wiadomość dalej (forward) lub odpowiadać na nią (reply). Służą do tego przyciski umieszczone w dolnej części okienka.

Rank: 1.5