Jak mogę wysłać wiadomość tekstową (SMS) z mojego routera DWR-921?

1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.12. Otworzy się strona logowania do routera. W polu user name (nazwa użytkownika) wpisz admin, password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.Kliknij zakładkę Setup, która się znajduje w górnym menu. Wybierz sekcję Message service, w menu po lewej stronie, następnie kliknij przycisk Create Messager.3. W sekcji Receiver wpisz numer telefonu odbiorcy, do którego chcesz wysłać wiadomość tekstową (SMS).
4. W sekcji Text Message wpisz treść wiadomości, następnie wyślij wiadomość przyciskając przycisk Send Message.

Rank: 1.5