Jak mogę przydzielić statyczny adres IP moim urządzeniom podłączonym do DWR-921?

Uwaga: Funkcja przydzielania statycznego adresu urządzeniom w sieci jest dostępna tylko dla routerów DWR-921 w wersji hardware H/W: B

1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.12. Otworzy się strona logowania do routera. W polu user name (nazwa użytkownika) wpisz admin, password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.3. Kliknij zakładkę Setup w górnym menu, następnie sekcję Network settings, znajdującą się w menu po lewej stronie.
4. W tabelce DHCP Server settings naciśnij przycisk DHCP reservation.5. Możesz wybrać z listy już podłączonych urządzeń, w sekcji DHCP clients wybierz pożądane urządzenie, następnie w sekcji ID wybierz, do którego wierszą ma być przekopiowany MAC adres oraz adres IP.
6. Kliknij przycisk Copy to.7. Adresy zostaną automatycznie przekopiowane.
8. Włącz tę regułę zaznaczając kwadracik w sekcji Enable.
9. Zachowaj zmiany klikając przycisk Save Settings.Możesz też ręcznie wpisać adres MAC oraz adres IP, wpisując je w odpowiednie pola i włączając regułę poprzez zaznaczenie kwadracika w analogiczny sposób, jak to było ukazane powyżej.

Rank: 1.5