Jak mogę przekierować port(y) na swoim routerze DWR-921?

1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.12. Otworzy się strona logowania do routera. W polu user name (nazwa użytkownika) wpisz admin, password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.3. Kliknij zakładkę Advanced, znajdującą się w górnym menu, w sekcji Virtual server możesz wybrać odpowiadającą Ci, zdefiniowaną regułę lub wprowadzić parametry ręcznie.

4
. Przy wybieraniu reguły z listy w sekcji Well known services kliknij interesującą Cię regułę, następnie w sekcji ID wybierz numer reguły, do którego zostanie ona skopiowana i kliknij przycisk Copy to. Reguła pojawi się pod wybranym numerem wiersza poniżej.

5
. Klikamy przycisk Save settings.6. Przy ręcznej konfiguracji wypełnij pola w następujący sposób:

Service ports - wprowadź port zewnętrzny od strony WAN, który będzie przekierowywany
Server IP - wprowadź adres IP urządzenia, na które chcesz ruch przekierować (w sieci lokalnej)
Port -wpisz port, na który chcesz ustawić przekierowanie

Włącz regułę przez zaznaczenie kwadracika w sekcji Enable.
7. Kliknij przycisk Save settings, aby zapisać ustawienia.

Rank: 1.5