Jak zmienię adres IP swojego routera DWR-116?

Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1Krok 2.
Otworzy się strona logowania do routera. W polu user name (nazwa użytkownika) wpisz admin, password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.Krok 3. Kliknij zakładkę SETUP, znajdującą się w górnym menu, następnie kliknij sekcję NETWORK SETTINGS, w menu po lewej stronie.

Krok 4. Domyślny adres routera to 192.168.0.1, możesz go zmienić w sekcji Router IP Address.

Krok 5. Kliknij przycisk Save Settings, aby zachować zmiany.

Rank: 1.5