Jak włączyć zdalne zarządzanie w routerze DWR-116?

Do połączenia zdalnego z routerem wymagany jest publiczny adres IP. Taką usługę możesz wykupić u swojego dostawcy internetu.

Krok 1.
Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1

123

Krok 2.
Otworzy się strona logowania do routera. W polu User Name (nazwa użytkownika) wpisz admin, Password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.
Krok 3. Kliknij zakładkę TOOLS w górnym menu, w sekcji REMOTE MANAGEMENT zaznacz Enable Remote Management, aby włączyć zdalne zarządzanie routerem.

Krok 4. W sekcji IP Allowed to Access możesz wybrać określony adres IP, który będzie mieć zdalny dostęp do routera. Wpisując 0.0.0.0, pozwalasz na zdalny dostęp jakiemukolwiek adresowi IP z sieci.

Krok 5. W sekcji Port możesz wybrać port z listy, na którym usługa będzie działać lub wprowadzić port ręcznie.

Krok 6. Kliknij przycisk Save Settings, gotowe.
Krok 7. Aby ustanowić zdalne połączenie z routerem DWR-116 na komputerze wprowadź publiczny adres IP routera i po dwukropku numer portu, który został przed chwilą skonfigurowany. Np. 87.254.225.149:1080


 

Rank: 1.5