Jak mogę przekierować port(y) na swoim routerze DWR-116?

Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1
Krok 2. Otworzy się strona logowania do routera. W polu User Name (nazwa użytkownika) wpisz admin, Password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.
Krok 3. Kliknij zakładkę ADVANCED, znajdującą się w górnym menu, a w sekcji VIRTUAL SERVER możesz wybrać odpowiadającą Ci, zdefiniowaną regułę lub wprowadzić parametry ręcznie.

Krok 4. W sekcji Well known services wybierz interesującą cię usługę, a następnie w sekcjii ID wybierz numer reguły do której zostanie ona skopiowana i kliknij przycisk Copy to. Reguła pojawi się pod wybranym numerem wiersza poniżej.

Krok 5. Wprowadź adres IP urządzenia, na które chcesz przekierować ruch (w sieci lokalnej) i kliknij przycisk Save Settings.

Krok 6. Przy ręcznej konfiguracji wypełnij pola w następujący sposób:

Service ports - wprowadź port zewnętrzny od strony WAN, który będzie przekierowywany

Server IP - wprowadź adres IP urządzenia, na które chcesz przekierować ruch (w sieci lokalnej)

Port -wpisz port, na który chcesz ustawić przekierowanie

Reguła zostanie włączona po zaznaczeniu kwadracika w sekcji Enable.

Krok 7. Kliknij przycisk Save Settings, aby zapisać ustawienia.

Rank: 1.5