Jak skonfigurować połączenie internetowe (3G/4G) w routerze DWR-116?

Krok 1. Włóż aktywną kartę SIM do routera, następnie podłącz router do prądu. Podłącz komputer kablem ethernetowym (RJ-45) do jednego z czterech portów LAN.

Krok 2. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1

123


Krok 3. Otworzy się strona logowania do routera. W polu User Name (nazwa użytkownika) wpisz dmin, Password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.

123

Krok 4.
Kliknij zakładkę SETUP, która znajduje się w górnym menu po lewej stronie kliknij INTERNET, następnie kliknij przycisk Manual Internet Connection Setup.
Krok 5. W sekcji My Internet Connection is wybierz 3G/4G, w sekcji  Dial-Up Profile zaznacz opcję Auto-detection.

Uwaga:  Jeżeli twoja karta SIM posiada kod PIN, wpisz go w pole Pin Code. Kod PIN znajdziesz w miejscu, skąd karta SIM została wyłamana.

Krok 6. Kliknij przycisk Save settings.
Uwaga:  Jeżeli wykupiłeś usługę publicznego adresu od operatora, prawdopodobnie otrzymasz specyficzne parametry połączenia. Poniższy przykład ukazuje parametry dla usługi publicznego adresu sieci Orange.

W sekcji Dial-up profile wybierz Manual,

Country: Poland

Telecom: Play PL

Username: VPN

Password: VPN

Verify password: VPN

Dialed number: *99#

Authentication
: Auto

APN: VPN

Kliknij przycisk Save settings.

Rank: 1.5