Jak skonfigurować połączenie bezprzewodowego (Wi-Fi) w routerze DWR-116?

Krok 1. Podłącz komputer kablem ethernetowym (RJ-45) do jednego z czterech portów LAN.

Krok 2. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1
Krok 3.
Otworzy się strona logowania do routera. W polu User Name (nazwa użytkownika) wpisz admin, Password (hasło) pozostaw puste i kliknij przycisk Login.
Krok 4. Kliknij zakładkę SETUP, znajdującą się po lewo w górnym menu, w menu po lewej stronie kliknij sekcję WIRELESS SETTINGS, następnie kliknij przycisk Manual Wireless Connection Setup.Krok 5.
W sekcji Wireless network name możesz wpisać swoją nazwę sieci wi-fi, np. dom. W przykładzie poniżej sieć się nazywa dlink_DWR-116. Wybierz:

Security mode – WPA-Personal

WPA mode – WPA2 only

Cipher type: AES

Krok 6. W sekcji Network key wprowadź swoje hasło dla sieci wi-fi, hasło musi się składać z 8-63 znaków (mogą być litery, cyfry oraz znaki specjalne).

Krok 7. Kliknij przycisk Save settings.Krok 8. Tera potwierdź restart routera przyciskiem OK.
Po restarcie sieć będzie działać według skonfigurowanych parametrów.

Rank: 1.5