Jak uzyskać zdalny dostęp, przez internet, do mojego serwera NAS?

Aby się dostać na stronę konfiguracyjną swojego NASa przez internet, należy otworzyć port 80 na routerze, dla adresu IP Twojego serwera.

Uwaga: Na serwerze NAS nie trzeba nic ustawiać, aby mieć do niego dostęp zdalnie

Żeby znaleźć adres IP swojego serwera, postępuj zgodnie z instrukcjami

Jeżeli masz router firmy D-Link, postępuj zgodnie z opisanymi krokami, aby otworzyć port

Uwaga: Dla routerów innych firm, sprawdź u producenta, jak otwierać porty

Krok 1: Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera, w pole adresu - Domyślny adres to 192.168.0.1 lub kliknij http://192.168.0.1

 

 Krok 2: Otworzy się strona logowania D-Link. Domyślnie nazwa użytkownika to admin a hasło jest puste (brak hasła).

 

 

 Jeżeli nie pamiętasz hasło do konta admin routera, musisz zresetować router do ustawień domyślnych.

 Krok 3: Kliknij zakładkę Advanced w menu u góry oraz sekcję Virtual Server w menu po lewej stronie

 

 Krok 4: Otwórz port:

 

- Name: Wprowadź nazwę reguły (np. NAS)

IP Address: wprowadź adres IP swojego serwera NAS

Port: Public - 80

Port: Private - 80

Protocol: TCP

Schedule: Always

 

Krok 5: Jeśli port jest już otwarty, w innej sieci, uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź swój publiczny adres IP w pole adresu przeglądarki (np. http://24.121.23.54). Strona logowania do Twojego serwera NAS powinna się otworzyć.

 

 

Uwaga: Aby sprawdzić publiczny adres IP, w tej samej sieci, w której znajduje się NAS, wejdź na http://www.whatismyip.com/

 

Rank: 1.5