Jak utworzę użytkowników na moim serwerze NAS?

Krok 1: Zaloguj się do swojego serwera NAS

Krok 2: Kliknij zakładkę Management

Krok 3: Kliknij przycisk Account Management, następnie User/Groups po lewej stronieKrok 4: Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie:Wprowadź nazwę użytkownika (user name) oraz hasło (password) dla swojego nowego użytkownikaJeżeli grupa została wcześniej stworzona, możesz dodać użytkownika(ów) do tej właśnie grupy. Kliknij przycisk NextWybierz do jakich wolumenów i jakie prawa dostępu będzie miał Twój nowy użytkownik, następnie kliknij NextWybierz jaki rodzaj dostępu będzie miał Twój nowy użytkownik.

- FTP: Pozwala użytkownikowi na dostęp do serwera FTP (jeżeli został skonfigurowany)
- WebDAV: Pozwala użytkownikowi na dostęp do plików/folderów przez WebDAV (jeżeli został skonfigurowany)Ustal limit miejsca dla swojego użytkownika (ile danych użytkownik może przekopiować do serwera NAS), następnie kliknij NextPotwierdź swoje ustawienia i naciśnij przycisk FinishKliknij YesPowtórz to dla innych użytkowników, jeżeli wymagane. Teraz Twoi użytkownicy są widoczni w sekcji User/Groups.

Rank: 1.5