Jak się połączyć z DNS-320L przez webdav w MAC OS X?

Krok 1
Pobierz wersję testową Interarchy ze strony http://nolobe.com/interarchy

Rozpakuj aplikację i przejdź do folderu aplikacji.

Krok 2
Otwórz Interarchy, a zobaczysz podobne okienko:

• Z rozwijalnej listy wybierz protokół WebDAV

• W polu server wpisz adres IP lub nazwę hosta (host name), za pomocą których łączysz się ze swoim DNS-320L

• Możesz zostawić port domyślny (80) albo zmienić na 443

• Wpisz nazwę użytkownika (user name) oraz hasło (password), które ustaliłeś/aś dla webdav.

• W remote path wpisz ścieżkę: /webdav/YOUR WEBDAV SHARE

• (Gdzie YOUR WEBDAV SHARE jest nazwą/ścieżką folderu, który został udostępniony w webdav)

• Kliknij List

 

To pozwoli połączyć Cię z Twoim DNS-320L przez webdav.

Rank: 1.5