Jak skonfigurować sieć bezprzewodową na urządzeniu DSL-2770L?

Krok 1. Wpisz adres IP routera w przeglądarce internetowej (domyślny adres IP to 192.168.1.1)

Krok 2. Zaloguj się używając nazwy użytkownika i hasła (domyślna nazwa użytkownika: admin,domyślne  hasło: admin)

Krok 3. Z listy zakładek na górnym pasku wybierz zakładkę SETUP.

Krok 4. Z listy zakładek po lewej stronie wybierz zakładkę Wireless Setup

Krok 5. Wciśnij przycisk Manual Wireless Connection Setup

123


Krok 6. Na wyświetlonej stronie dokonaj ustawień sieci WIFI zgodnych z twoimi wymaganiami.

123


Wireless Network Name – Wpisz nazwę sieci bezprzewodowej.

Security Mode
– Wybierz rodzaj zabezpieczeń dla swojej sieci bezprzewodowej (zalecany WPA-Personal)

WPA Mode
– Wybierz tryb szyfrowania WPA (zalecany WPA2)

Pre-Shared Key:
Wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej  (minimum 8 znaków bez polskich znaków np. ą,ę,ć,ź)

Pozostałe ustawienia na stronie  pozostaw domyślne.

Zapisz dokonane ustawienia przyciskiem Apply Settings.

Po zapisaniu ustawień na urządzeniach wyposażonych w karty WI-FI powinieneś widzieć sieć bezprzewodową o nazwie wprowadzonej w polu Wireless Network Name. 

Rank: 1.5