Jak zresetować modem ADSL Ethernet do ustawień fabrycznych?

Metoda 1.

Powrót do ustawień fabrycznych przy użyciu przycisku reset:

Przycisk reset znajduje się z tyłu routera DSL. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, użyj, np. spinacza  i przytrzymaj przycisk reset kontrolując stan diody LED z przodu urządzenia. Kiedy dioda zgaśnie zwolnij przycisk reset. Po około 20 sekundach dioda zaświeci się ponownie. Teraz będzie można uzyskać dostęp do routera za pomocą standardowego adresu IP (192.168.1.1)

Metoda 2.

Powrót do ustawień fabrycznych przy użyciu interfejsu:

Krok 1. Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres IP routera DSL (domyślnie 192.168.1.1). Naciśnij klawisz Enter.

Krok 2. Wprowadź Login name Password  (domyślnie admin / admin). Kliknij Login.

Krok 3. Kliknij przycisk Tools znajdujący się na górze. Następnie po lewej stronie kliknij System Commands. 

Krok 4. Kliknij przycisk Restore co pozwoli przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu.
Rank: 1.5