Filtorwanie adresów MAC w DSL-2770L

Filtrowanie Adresów MAC dla sieci WI-FI pozwala na ograniczenie dostępu do sieci WIFI tylko dla adresów MAC wprowadzonych na listę routera, lub blokowanie dostępu do sieci WI-FI dla  adresów MAC  wprowadzonych na listę routera.

W celu dodania danych adresów MAC do listy blokowanych bądź udostępnionych należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Wpisz adres IP routera w przeglądarce internetowej (domyślny adres IP to 192.168.1.1)

Krok 2. Zaloguj się używając nazwy użytkownika i hasła (domyślna nazwa użytkownika: admin,domyślne  hasło: admin)

Krok 3. Z listy zakładek na górnym pasku wybierz zakładkę ADVANCED.

Krok 4. Z listy zakładek po lewej stronie wybierz zakładkę Wireless Filter.

123


Krok 5. Na powyższej stronie dokonaj odpowiednich ustawień:

Zaznacz pole Enable Wireless Mac Filtering w celu włączenia usługi.

Zaznacz jedną z opcji w zależności od wymagań. Opcja Deny blokuje dostęp do sieci WI-FI dla urządzeń umieszczonych na liście. Opcja Allow zezwala na dostęp do sieci WI-FI tylko dla urządzeń umieszczonych na liście.

W polu Filter name wpisz nazwę reguły (nazwa dowolna)

W polu Wireless MAC Address wprowadź adres MAC karty sieciowej którą chcesz umieścić na liście.

Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem Add/Apply.

Na powyższym zdjęciu znajduje się przykład umieszczenia na liście blokowanych klientów urządzenia o przykładowym adresie MAC AA:AA:AA:AA:AA:AA.

Ponadto wprowadzone są ustawienia przed zatwierdzeniem dla kolejnego urządzenia o adresie MAC BB:BB:BB:BB:BB:BB

W celu usunięcia jakiegoś adresu z listy zaznacz pole Remove i naciśnij przycisk Remove Selected.

W celu edycji któregoś z wpisów wciśnij przycisk Edit.

Pamiętaj że dla wszystkich wprowadzonych adresów w danym momencie może obowiązywać tylko jedna reguła, zezwalająca lub blokująca dostęp dla wprowadzonych adresów MAC.

Rank: 1.5