Jak zaktualizować firmware w moim routerze DSL?

UWAGA - PRZECZYTAJ przed aktualizacją!

Aktualizacja firmware (w większości przypadków) przywróci wszystkie ustawienia do wartości domyślnych. Dotyczy to  hasła logowania, adresu IP i ustawień połączenia internetowego dostarczanych przez dostawcę usług internetowych. Proszę upewnić się, czy wykonano kopię tych informacji przed rozpoczęciem procesu aktualizacji.

Zaleca się wykonanie resetu do ustawień fabrycznych po każdej aktualizacji oprogramowania, aby uniknąć konfliktów z poprzednimi konfiguracjami.

NIE należy uaktualniać firmware z komputera, który jest podłączony bezprzewodowo. Może to prowadzić do uszkodzenia routera. Aby zaktualizować oprogramowanie należy podłączyć komputer do routera za pomocą kabla Ethernet.

Aby zaktualizować oprogramowanie routera, należy najpierw pobrać niezbędne pliki ze strony pomocy technicznej firmy D-Link. Po zapisaniu pobranych plików zip (np. na dysk twardy), trzeba je najpierw rozpakować.

Gdy to nastąpi, należy zalogować się do interfejsu konfiguracyjnego routera, wybrać zakładkę TOOLS lub  MAINTENANCE  i kliknąć na przycisk po lewej stronie UPDATE FIRMWARE. Kliknij przycisk Browse, i wybierz plik, który został zapisany wcześniej, a następnie kliknij Firmware Update lub Firmware.
Router skopiuje nowy firmware do pamięci i wykona aktualizację, po której nastąpi restart. Zajmie to około trzech minut.

Rank: 1.5