Jak ustawić ręcznie połączenie z konkretnym operatorem w routerze DWR-932

Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz w pasek adresu adres IP routera ( fabrycznie jest to adres 192.168.0.1)

Należy pamiętać ze router musi być podłączony kablem do komputera lub poprzez Wi-Fi.

 

Krok 2. Zaloguj się do interfejsu routera. W zależności od modelu fabryczny login to: admin, a w haśle pozostaw puste pole.

 

Krok 3. Przejdź do zakładki: Internet

 

 

Krok 4. Przejdź do opcji: My Operator (PLMN)

Krok 5. Zmień opcję PLMN Mode na Manual. Pojawi się informacja: Searching Operators... ( może to potrwać kilka minut)

 

 

Krok 6. Wybierz operatora z którym karta sim ma się łączyć  i potwierdź przyciskiem Apply

 

Należy pamiętać że nie każda karta SIM daje możliwość manualnego wyboru operatora komórkowego.

Rank: 1.5