Jak zmienić nazwę i/lub hasło do sieci bezprzewodowej na przykładzie routera DIR-890L

Krok1:

Zaloguj się na stronę konfiguracyjną swojego routera, podłączając komputer do jednego z portów LAN urządzenia, następnie otwórz przeglądarkę internetową na podłączonym komputerze. W pasku adresów przeglądarki wprowadź adres IP swoje routera; domyślnym adresem dla urządzeń z serii DIR jest adres: http://192.168.0.1

Krok2:

Po wyświetleniu strony logowania, zaloguj się na urządzenie podając hasło do konta administratora. Domyślnie dla urządzeń z serii DIR hasło pozostaw puste, wciśnij przycisk Log In.

Krok 3:

Po przekierowaniu na stronę główną routera, przejdź do zakładki Settings, a następnie wybierz opcje Wireless z rozwijanego menu.

picture

Krok 4:

Zmiana nazwy sieci oraz hasła, wprowadzana jest osobno dla każdego z modułów radiowych (2,4Ghz oraz 5Gzhz)

W polu WIFI Name (SSID) wprowadź nową nazwę dla swojej sieci bezprzewodowej.

W polu Password wprowadź nowe hasło dla swojej sieci bezprzewodowej.

 

Krok 5:

Zapisz wprowadzone ustawienie poprzez wciśnięcie przycisku Save.

 

 

Rank: 1.5