Jak zaktualizować oprogramowanie w routerze na przykładzie routera DIR-890L

Pamiętaj by aktualizacje oprogramowania przeprowadzać jedynie na komputerze połączonym kablowo z portem LAN routera. W przypadku przerwania transmisji podczas wgrywania oprogramowania możesz uszkodzić urządzenie.

Przed rozpoczęciem procedury aktualizacji pobierz plik z oprogramowaniem do swojego urządzenia ze strony D-Link lub serwera ftp D-Link: ftp://ftp.dlink.eu

 

Krok 1:

Zaloguj się na stronę konfiguracyjną swojego routera, podłączając komputer do jednego z portów LAN urządzenia, następnie otwórz przeglądarkę internetową na podłączonym komputerze. W pasku adresów przeglądarki wprowadź adres IP swoje routera; domyślnym adresem dla urządzeń z serii DIR jest adres: http://192.168.0.1

Krok 2:

Po wyświetleniu strony logowania, zaloguj się na urządzenie podając hasło do konta administratora. Domyślnie dla urządzeń z serii DIR hasło pozostaw puste, wciśnij przycisk Log In.

Krok 3:

Po przekierowaniu na stronę główną routera, przejdź do zakładki Management, a następnie wybierz opcje Upgrade z rozwijanego menu.

Na stronie możesz sprawdzić aktualną wersję oprogramowania, w polu Current Firmware Version.

Krok 4:

Wybierz uprzednio pobrany plik z oprogramowaniem, wciskając przycisk Select File, a następnie potwierdź chęć wgrania go na urządzenie wciskając przycisk Upload.

Procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie i może potrwać około 2 minut. Po wgraniu oprogramowania router wykona procedurę restartu.

Po zakończonej procedurze wersja Firmware powinna zmienić się na wersję wgraną podczas aktualizacji.

 

Rank: 1.5