Jak ustawić regułę nagrywania na kartę SD na kamerze DCS-935LH


Krok 1. Uruchom aplikację mydlink home i zaloguj się.
 
Krok 2. Dotknij ikonę po prawej stronie na pasku Moje urządzenia.

 

 

Krok 3. Dotknij ikonę Nowa czynność.
 

 

 

Krok 4. Dotknij ikonę plus, aby wybrać kamerę.
 

 

 

Krok 5. Wybierz kamerę z listy urządzeń
 

 

Krok 6. Wybierz zdarzenie które ma aktywować nagrywanie ( w tym przypadku został wybrany czujnik ruchu )

 

 

Krok 7. Kliknij Dalej


 

Krok 8. Naciśnij plus aby wybrać respondenta
 
Krok 9. Wybierz kamerę DCH-935LH
 
Krok 10. Uaktywnij pole "Wyslij do" wybierz kartę SD i kliknij "Dalej"
 

 

Nowa czynność została zapisana
 

Rank: 1.5