Instrukcja aktualizacji oprogramowania (firmware) kamery DCS-5222L

Krok 1. W celu zaktualizowania oprogramowania należy posiadać plik z odpowiednią wersją firmware do danego modelu urządzenia.

Krok 2. Pliki z wersjami firmware można znaleźć na stronie: ftp://ftp.dlink.eu/

Krok 3. Po pobraniu odpowiedniej wersji oprogramowania należy rozpocząć procedurę aktualizacji.

Procedura Aktualizacji
1. Podłączyć kamerę do jednego z portów LAN routera
2. Otworzyć przeglądarkę internetową na komputerze i w pasku adresów Url wprowadzić adres IP kamery
3. Po wyświetleniu strony logowania należy zalogować się na interfejs graficzny kamery.





4. Po zalogowaniu na stronę przejść do zakładki MAINTENANCE a następnie po prawej stronie wybrać zakładkę Firmware Upgrade



5. Wcisnąć przycisk Wybierz plik z wyświetlonej listy plików wybrać plik pobrany uprzednio ze strony ftp://ftp.dlink.net.pl/dcs/dcs-5222L/driver_software/

6. 
Po wybraniu pliku z dysku komputera należy kliknąć przycisk Upload.


8. Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania, urządzenie w zakładce STATUS --
à Device Info  (Firmvare Version)  wyświetli się aktualna wersja oprogramowania.



Rank: 1.5