Jak dodać urządzenie DCH-S220 do konta mydlink

Krok 1:

Uruchom aplikację MydlinkHome na twoim urządzeniu mobilnym  i zaloguj się na swoje konto.

 

Krok 2:

Wybierz ikonę ustawienia a nastepnie z wyświetlonego menu opcję „dodaj nowe urzadzenie”.

 

Krok 3:

Wybierz opcję skanuj kod QR a następnie przy pomocy urządzenia mobilnego zeskanuj kod QR ze swojego urządzenia.

Krok 4:

Podłącz syrenę DCH-S220 do sieci elektrycznej i poczekaj aż dioda zacznie migać na kolor pomarańczowy.

Krok 5:

Jeśli twój router posiada przycisk WPS wciśnij go na routerze i wybierz opcję WPS. Jeśli nie posiadasz routera z funkcją WPS wybierz opcję Ręcznie i przejdź do dalszej części instrukcji.

Krok 6:

Wciśnij przycisk WPS na urządzeniu DCH-S220 poczekaj aż dioda zacznie migać na kolor zielony i wciśnij przycisk Dalej.

Krok 7:

Kiedy dioda zacznie świecić na zielono światłem ciągłym wciśnij przycisk „Dalej”

Krok 8:

Poczekaj aż aplikacja wyszuka instalowane urządzenie w sieci.

Krok 9:

Wybierz odpowiednią strefę czasową, wprowadź nazwę dla swojego urządzenia lub zostaw nazwę domyślną i wciśnij przycisk Zakończ.

 

 

Twoje urządzenie powinno pojawić się na liście urządzeń. W celu wyświetlenia szczegółów urządzenia wciśnij ikonę urządzenia.

http://www.dlink.com/uk/en/-/media/faqs/dch/dch-s220/dch_s220_how-to-add-to-mydlink-account12.png?la=en-GB

Jeśli twój router nie posiada przycisku WPS postępuj od kroku nr 5 zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 

Wybierz przycisk Ręcznie i połącz swoje urządzenie mobilne z siecią WIFI rozgłaszaną przez instalowany czujnik a następnie powróć do aplikacji i wciśnij przycisk Dalej.

Wybierz docelową sieć WIFI z którą chcesz połączyć czujnik i podaj klucz sieciowy.

Poczekaj aż dioda LED na urządzeniu zacznie świecić na kolor zielony, w urządzeniu przenośnym przełącz się na sieć WIFI do której podłączyłeś swój sensor DCH-S220 i powróć do aplikacji klikając przycisk Dalej.

Dalsza instalacja przebiega identycznie jak w przypadku połączenia z wykorzystaniem opcji WPS.

Rank: 1.5