Jak dodać urządzenie DCH-S160 do konta mydlink

Krok 1:

Uruchom aplikację MydlinkHome na twoim urządzeniu mobilnym  i zaloguj się na swoje konto.

 

Krok 2:

Wybierz ikonę ustawienia a nastepnie z wyświetlonego menu opcję „dodaj nowe urzadzenie”.

 

Krok 3:

Wybierz opcję skanuj kod QR a następnie przy pomocy urządzenia mobilnego zeskanuj kod QR ze swojego urządzenia.

Krok 4:

Podłącz instalowany sensor DCG-S160 do prądu i zamontuj kabel RJ-11 do portu urządzenia.

Krok 5:

Poczekaj aż dioda LED urządzenia zacznie migać na kolor pomarańczowy.

Krok 6:

Jeśli twój router posiada przycisk WPS wciśnij go na routerze i wybierz opcję WPS.

Krok 7:

Wciśnij przycisk WPS na instalowanym urządzeniu, kiedy dioda zacznie migać na kolor zielony wciśnij przycisk „Dalej”.

 

Krok 8:

Kiedy dioda zacznie świecić na zielono światłem ciągłym wciśnij przycisk „Dalej”

 

Krok 9:

Poczekaj aż aplikacja wyszuka urządzenie w sieci

DCH_S160_Add in my mydlink account

Krok 10:

Wybierz odpowiednią strefę czasową.

Krok 11:

Wprowadź nazwę dla swojego urządzenia lub zostaw nazwę domyślną.

Twoje urządzenie powinno pojawić się na liście urządzeń. W celu wyświetlenia szczegółów urządzenia wciśnij ikonę urządzenia.

Jeśli twój router nie posiada przycisku WPS postępuj od kroku nr 6 zgodnie z poniższymi instrukcjami

Wybierz przycisk Ręcznie i połącz swoje urządzenie mobilne z siecią WIFI rozgłaszaną przez instalowany czujnik a następnie powróć do aplikacji i wciśnij przycisk Dalej.

Wybierz docelową sieć WIFI z którą chcesz połączyć czujnik i podaj klucz sieciowy.

Urządzenie po nawiązaniu połączenia WIFI z twoją domową siecią, powinno sygnalizować połączenie zieloną diodą.

W urządzeniu przenośnym przełącz się na sieć WIFI do której podłączyłeś swój sensor DCH-S160 i powróć do aplikacji klikając przycisk Dalej.

Dalsza instalacja przebiega identycznie jak w przypadku połączenia z wykorzystaniem opcji WPS

Rank: 1.5