Jak zaktulaizować oprogramowanie w urzązeniach Mydlink

 

Pamiętaj: Aktualizacja oprogramowania usunie wszystkie zapisane ustawienia z twojego urządzenia, jak również spowoduje konieczność ponownego dodania go do twojego konta mydlink.

*D-Link nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przeprowadzony proces aktualizacji.

W celu zaktualizowania oprogramowania urządzenia w pierwszej kolejności pobierz plik z oprogramowaniem swojego modelu urządzenia z naszej strony WWW lub serwera ftp.

 

Wprowadź swoje urządzenie w tryb recovery, poprzez wyłączenie go z zasilania, wciśnięcie przycisku reset na wyłączonym zasilaniu i podłączeniu urządzenie ponownie do zasilania w jednocześnie wciśniętym przyciskiem reset.

Poniższa instrukcja została opracowana w oparciu o model DCH-S150, jednakże proces ten jest tożsamy dla urządzeń DCH-M225 oraz DSP-W215

Przed przystąpieniem do aktualizacji upewnij się:

- posiadasz plik z oprogramowanie produktu pobrany z oficjalnego źródła.

- na komputerze z którego przeprowadzana będzie aktualizacja wyłącz na ten czas oprogramowanie antywirusowe i zaporę systemową.

How_do_I_update_DCH_S150_DSP_W215_or_DCH_M225_2

Krok 1:

Podłącz urządzenie do zasilania z wciśniętym przyciskiem reset ,poczekaj około 10 sek aż dioda Status zaświeci się na kolor czerwony, następnie puść przycisk reset.

Krok 2:

Połącz swój komputer z siecią WIFI rozgłaszaną przez aktualizowane urządzenie. (Nazwę sieci znajdziesz na etykiecie urządzenia, w przykładzie urządzenia DCH-S150, nazwa sieci ma postać DCH-S150XXX, gdzie XXX stanowi ostanie symbole MAC adresu).

Krok 3:

Otwórz przeglądarkę Internetową na komputerze i w pasku adresów prowadź następujący adres IP urządzenia: 192.168.0.60 (lub dla urządzeń DCH-M225 192.168.0.50)

Krok 4:

Po wyświetleniu strony Recovery wybierz przycisk Select Firmware, wskaż odpowiedni plik z oprogramowaniem i wciśnij przycisk Upgrade Firmware

How_do_I_update_DCH_S150_DSP_W215_or_DCH_M225_3D-LinkD-Link

Krok 5:

Po pełnym załadowaniu oprogramowania odepnij urządzenie od zasilania i podepnij je ponownie.

D-Link

Krok 6:

W celu ponownego dodani urządzenie do konta mydlink powtórz procedurę instalacyjną.

Rank: 1.5