Jak rozłączyć czujnik DCH-Z110 od HUBa DCH-G020

Krok 1:

Na urządzeniu DCH-G020 naciśnij i przytrzymaj przycisk Wireless, znajdujący się pod wejściem Ethernet, aż do momentu gdy dioda urządzenie nie zmieni koloru na pomarańczowy.

DCH_Z120_how_to_unlink_from_connected_home_hub

Krok 2:

Na czujniku DCH-Z110 wciśnij 3 razy przycisk znajdujący się na tylnim panelu urządzenia.

DCH_Z120_how_to_unlink_from_connected_home_hub

Krok 3:

Dioda LED urządzenia DCH-Z110 powinna się zaświeci, kiedy zgaśnie, dioda LED urządzenia HUB  DCH-G020 powinna wrócić do poprzedniego stanu (kolor zielony).

Po tej czynności twój czujnik będzie odłączony od urządzenia HUB DCH-G020.

 

Rank: 1.5