Czy jest możliwe zamieścić strumień wideo mojej kamery IP na własnej stronie internetowej?

Użyj następującego kodu, na stronie. Jeżeli kamera jest za NATem, tworzonym np. przez router, IP musi być publiczne, czyli być zgodne z publicznym adresem IP (np. 24.45.76.223). W tym przykładzie adres IP kamery to 192.168.1.135.

<!--StartFragment--><scriptlanguage="JavaScript">
<!--
if ((navigator.appName == "MicrosoftInternet Explorer")&&(navigator.platform !="MacPPC"))
{
document.write("<OBJECT ID=\"VACtrl\" WIDTH=330HEIGHT=270");
document.write("CLASSID=CLSID:A93B47FD-9BF6-4DA8-97FC-9270B9D64A6C");
document.write("CODEBASE=\"http://24.45.76.223:202/plugin/h263ctrl.cab#version=1,7,0,1\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Url\"VALUE=\"http://username:[email protected]:202/cgi-bin/video.vam\">");
document.write("<PARAM NAME=\"VSize\" VALUE=\"CMS\">");
document.write("<PARAM NAME=\"RemoteIP\"VALUE=\"http://24.45.76.223:202-899372864\">");
document.write("<PARAM NAME=\"RemotePort\"VALUE=\"5004\">");
[dopasowanie]document.write("<PARAM NAME=\"RemotePort\"VALUE=\"5004\">");
document.write("<PARAM NAME=\"DigitalZoomEdit\"VALUE=\"false\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Language\"VALUE=\"EN\">");
document.write("</OBJECT>");
}
//-->
</script>

Nazwa użytkownika oraz hasło, które zostały zaznaczone na czerwono, powinny być zastąpione przez dane do logowania do kamery.

Rank: 1.5