Jak usunąć kamerę, która nie jest połączona lub jest offline, z portalu mydlink?

Krok 1: Aby usunąć urządzenie, które jest odłączone lub offline, z portalu mydlink należy się najpierw zalogować do portalu https://pl.mydlink.comKrok 2: Zaznacz właściwy produkt w menu po lewej stronie. Przy urządzeniu powinien być czerwony XKrok 3: Po zaznaczeniu urządzenia, w prawym dolnym rogu strony zobaczysz link "Usuń urządzenie...".Krok 4: Kliknij "Usuń urządzenie...", będziesz poproszony/a o podanie hasła do portalu mydlink. To jest konto do portalu mydlink, nie hasło do kamery. Wprowadź hasło do portalu mydlink następnie, kliknij przycisk Tak.

Krok 5: Po wykonaniu powyższych czynności, urządzenie zostanie usunięte z konta portalu mydlink. Zobaczysz następujące okienko, kliknij przycisk Gotowe.
Twoje urzadzenie powinno zostać usunuięte z profilu portalu mydlink. Twoje urzadzenie powinno zniknąć z listy produktów po lewej stronie w menu portalu mydlink.

Rank: 1.5