Jak mogę zresetować kamerę do ustawień domyślnych?

Przykład:
• Jeżeli zapomnisz hasła do kamery, możesz przywrócić wszystkie ustawienia domyślne poprzez zresetowanie kamery.
• Jeżeli nie możesz zalogować się do kamery.
• Jeżeli zmienisz środowisko sieciowe.
• Jeżeli chcesz przypisać kamerę do innego konta mydlink.
• Jeżeli napotkasz problem przy rejestracji do portalu mydlink.
• Jeżeli program instalacyjny nie może odnaleźć kamery.

Uwaga: Po zresetowaniu kamery do ustawień domyślnych musisz ją ponownie dodać do portalu mydlink.

Ostrzeżenie: Podczas przywracania kamery do ustawień domyślnych powinna być ona podłączona do prądu.

Krok 1: Przy uruchomionym urządzeniu, używając np. spinacza do papieru, wciśnij przycisk reset znajdujący się wewnątrz otworu, który jest oznaczony napisem Reset.
Krok 2: Wciśnij przycisk i trzymaj przyciśnięty przez kolejne 10 sekund, następnie zwolnij przycisk.

Uwaga: Nie wyłączaj zasilania kamery podczas całego procesu resetowania.

Krok 3: Urządzenie się zrestartuje. Gdy kontrolki przestaną mrugać, urządzenie zostało zresetowane do ustawień domyślnych.

Rank: 1.5