Wprowadź wydajne połączenia Wi-Fi 6 w swojej firmie, aby zapewnić pracownikom wyjątkowy komfort i niespotykaną wcześniej szybkość połączeń bezprzewodowych. Bardzo duża wydajność sieci bezprzewodowej i pojemność umożliwiają przesyłanie danych z olbrzymią szybkością i niskimi opóźnieniami nawet w środowiskach z wieloma urządzeniami.

Dowiedz się więcej o technologii Wi-Fi 6.

Pobierz Whitepaper

Wydajne operacje

Wi-Fi 6 to coś więcej niż tylko poprawa szybkości. Wi-Fi 6 znacznie zwiększa przepustowość, co umożliwia efektywną obsługę całych grup urządzeń oraz istotnie wpływa na wzrost wydajności sieci.

Sprostać rosnącym wymaganiom

Oczekiwania klientów wobec sieci bezprzewodowych są duże i stale rosną. Zapewnij sieć biznesową bez przerw w przepustowości i szybkości, niezależnie od liczby podłączonych urządzeń.

Mniejsze zakłócenia

Wbudowane wzmacniacze mocy, kształtowanie wiązki oraz 8x8 MU-MIMO sprawiają, że sieć działa sprawniej, automatycznie ignorując zakłócenia pochodzące z innych sieci, co przekłada się na mniejsze opóźnienie i wydłuża żywotność baterii urządzeń.

Zapewnij niezrównaną obsługę Wi-Fi dowolnej liczbie klientów jednocześnie. To szybkie i niezawodne połączenia bezprzewodowe w całej firmie, bez względu na obciążenie.

Wraz z wykładniczym wzrostem liczby połączeń, najważniejsza staje się obsługa urządzeń.

Zastosowane w Wi-Fi 6 8x8 MU-MIMO znacznie zmniejsza opóźnienia, umożliwia wysyłanie i pobieranie danych oraz charakteryzuje się czterokrotnie zwiększoną pojemnością w porównaniu z SU-MIMO.

Wcześniejsze wersje Wi-Fi wykorzystywały SU-MIMO * (jeden użytkownik, wiele wejść, wiele wyjść), który umożliwiał komunikację tylko z wieloma urządzeniami w kolejności lub jednym na raz.

Wi-Fi 6 z MU-MIMO przesyła do wielu urządzeń jednocześnie przez wiele anten, wykorzystując różne sygnały bezprzewodowe (strumienie przestrzenne 2,4 GHz i 5 GHz).

Niezawodny biznes zaczyna się od niezawodnej sieci.

OFDMA umożliwia równoległą transmisję wielu strumieni o niskiej przepustowości, z mniejszymi opóźnieniami i bez zakłóceń synchronizacji. Mniejsze opóźnienia to ważny wymóg dla aplikacji IoT, przesyłania wideo oraz automatyki przemysłowej, które teraz mogą być wspierane przez 802.11ax. Dla firm oznacza to większe korzyści z płynniejszych rozmów wideo, konferencji oraz niezakłóconych transmisji strumieniowych.

Szybkie śledzenie danych i brak kolejkowania.

Ponieważ Wi-Fi 6 korzysta z krótszych równoległych transmisji pakietowych, urządzenia nie muszą już czekać, aż zostaną wysłane jeden po drugim. Dodatkowo OFDMA optymalizuje krótszą transmisję pakietową, aby zmniejszyć opóźnienia i konkurowanie w dostępie do danych. Oznacza to ogólny duży wzrost wydajności sieci i bezproblemowe przesyłanie wrażliwych danych, takich jak głos i transmisje IoT.

Duży wzrost wydajności sieci.

Dziesięciokrotna modulacja amplitudy 1024 QAM w sieci Wi-Fi 6 ułatwia przesyłanie ogromnych ilości danych, co stanowi duży postęp w stosunku do poprzedniego schematu modulacji Wi-Fi 5 (256 QAM). 1024 QAM dodaje kolejne 2 bity danych na każdy transmitowany symbol (łącznie 10 bitów). Dzięki temu Wi-Fi 6 zapewnia wysokiej jakości usługi (QoS) w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak hale sportowe, dworce oraz centra konferencyjne. To imponujący wzrost przepustowości danych o 25%.

Niezawodne Wi-Fi o lepszej jakości i większym zasięgu.

Symbol OFDM przesyła dane, zaś standard Wi-Fi 6 wprowadza czterokrotnie dłuższe symbole OFDM. Dłuższy symbol OFDM Wi-Fi 6 dzieli dane zapewniając znacznie większą stabilność, co umożliwia przesyłanie większej ilości danych w tej samej przestrzeni. Długi symbol OFDM przekłada się również na zasięg, dzięki czemu sygnał Wi-Fi może sięgać dalej, także na zewnątrz budynków.

Prawdziwy gigabitowy impuls dla biznesu.

Dwuzakresowe Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz) pomaga pokonać ograniczenia związane z pojedynczym pasmem, jednocześnie maksymalizując zalety korzystania z każdego z nich. W połączeniu z 1024-QAM zwiększa maksymalną fizyczną prędkość przesyłu danych (PHY) do niespotykanego dotąd poziomu.

Większa żywotność baterii.

Target Wake Time tworzy bazujące na harmonogramie środowisko komunikacji pomiędzy punktem dostępowym a urządzeniami, co ma na celu zmniejszenie przeciążenia sieci i zużycia energii. Ta funkcja Wi-Fi 6 przynosi duże korzyści w środowiskach IoT o dużym zagęszczeniu połączeń, np. bezprzewodowych czujnikach sieci (WSN) w automatyce fabrycznej i środowiskach, gdzie wymogiem jest oszczędność baterii.

Znacząco mniejsze zakłócenia.

Korzystając z kolorowania BSS Wi-Fi 6 automatycznie rozpoznaje i ignoruje sygnały pochodzące z innej sieci bezprzewodowej, co minimalizuje zakłócenia działania sieci bezprzewodowej. Punkt dostępowy może również zmienić swój kolor, jeśli sąsiedni punkt dostępowy BSS używa tego samego koloru (tzw. kolizja kolorów). Punkt dostępowy osadza element koloru niebieskiego w pakiecie danych, co pozwala urządzeniu na ignorowanie wszystkich sygnałów z pokrywających się sieci. Skutecznie eliminując zakłócenia.