Как да конфигурирам динамичния DNS на моя рутер?

Моля, стартирайте браузъра си и въведете http://dlinkrouter.local или http://192.168.0.1 в адресната лента. След това влезте и следвайте стъпките по-долу:

Стъпка 1: Кликнете на характеристики-> Динамична DNS

DIR-878 Setup

Стъпка 2: Активирайте динамичната DNS и въведете информацията за профила си за динамична DNS, след което Save (запази):

DIR-878 Setup
 

Бележка: За да се регистрирате, за да получите услугата dlinkddns, моля, въведете уеб сайта: https://www.dlinkddns.com/signin/, след което попълнете информация, която се изисква.

DIR-878 Setup
Rank: 1.5

Това също може да Ви помогне: