Уведомление за защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот в D-Link

Дата: 17 май 2018 г., 1:00 PM BST


Вашето право на неприкосновеност на личния живот е важно за нас. Уведомлението за правото на неприкосновеност обяснява как използваме всяка лична информация, която събираме за Вас, когато използвате нашия уебсайт и услугите ни в по-широк мащаб.

 1. Уведомление за защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот
 2. Лични данни
 3. Услугите
 4. Данни, които събираме от Вас и нашите цели
 5. Използване за целите на маркетинга
 6. Използване на бисквитки и уеб маяци
 7. Запазване на данните
 8. Предаване на лични данни към субектите, обработващи данни
 9. Как да упражнявате Вашите права за защита на данните
 10. Промени и актуализация
 11. Нашата комисия за GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)

 

Уведомление за защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот

Корпорацията D-Link (No.289, Xinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City, Taiwan), нейните филиали, дъщерни дружества и група компании по света, както и доставчиците на услуги, които могат да обработват Вашите данни от името на посочените по-горе организации (наричани колективно тук „D-Link“, „ние“, „нас“ или „нашите“), разглеждат опазването и защитата на Вашите лични данни като дейност, която е от изключителна важност за тях. Бихме желали да Ви уверим, че ще обработваме личните Ви данни при строго спазване на законодателството за защита на данните на ЕС и особено Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните (GDPR)), който отразяваме в настоящото Уведомление за защитата на личните данни. 

Съгласно определението на GDPR, D-Link (Europe) Limited (First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, HA4 6QE, United Kingdom) е администраторът на Вашите лични данни, а останалите организации на D-Link могат да изпълняват функциите или на администратор, или на обработващ данни.

Лични данни

Лични данни са данните, които Ви идентифицират или чрез които можете да бъдете идентифицирани. Ние ще обработваме Вашите лични данни единствено на базата на правна или договорна разпоредба, която ни позволява да вършим това, ако имаме законен интерес или ако Вие сте се съгласили преди обработката. Независимо от горното, ние не възнамеряваме по никакъв начин да събираме лични данни, отнасящи се до лица, които не са достигнали гражданско пълнолетие.

Услугите

Ние можем да събираме лични данни от Вас и да ги обработваме, когато сте потребител на нашите услуги, продукти, софтуер или мобилни приложения и уеб сайтове, както и когато поискате софтуерни актуализации, клиентски услуги и продуктови гаранции или ремонт (наричани колективно „услуги“).

Услугите се предоставят в рамките на обхвата на и в съответствие със специфичните законови изисквания. 

Ние обработваме личните Ви данни чрез нашите услуги само до степента, при която се прилага едно от следните:

 • обработката е необходима за осъществяване на договор или доставка на услуги
 • обработката е необходима за целите на нашите законни интереси
 • Вие сте дали съгласие за обработката на Вашите лични данни за една или повече специфични цели

Данни, които събираме от Вас и нашите цели

Следващите редове обясняват подробно всяка от услугите.

a. Използване на услугите 

Ние може да обработваме Вашите данни, когато използвате нашите мобилни приложения и нашите уебсайтове, включително нашите страници от социалните медии и онлайн услуги. Данните, които може автоматично да събираме от Вас или от използваните от Вас устройства, могат да включват идентификационния номер на устройството Ви, IP адреса, типа на браузъра и маркера за време за достъп. Тази информация ще бъде използвана за подобряване на сигурността на нашите платформи и услуги.

 • Нашият софтуер или мобилни приложения може също така да запазват Вашите конфигурации на данни или системни настройки, а продуктите със записващи способности или услуги могат да съхраняват записите въз основа на Вашите настройки. 
 • За услуги, базирани на облак или интернет, може да събираме информация за Вашите устройства, дейностите Ви за достъп и дейностите Ви в мрежата.
 • Когато използвате нашите услуги, може да събираме и обработваме Вашите данни, включително име, имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес и мрежова информация.
 • За услуги, включващи контрол на достъпа, може да събираме данни за Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес, за да създадем Вашите идентификационни данни за вход.

б. Абонамент

Ако се абонирате за нашите бюлетини или друга маркетингова информация, ние може да събираме данни за Вашето име, имейл адрес и пощенски адрес за комуникация. 

в. Разрешение и регистрация на продуктите

Когато Ви предоставяме разрешение или права за използване, или регистрирате продукта си за услуги по разширена гаранция или софтуерни актуализации, може да използваме Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес за потвърждаване на самоличността Ви, за да Ви предоставим продукти и услуги, на които имате право.

Използване за целите на маркетинга

Ако сте дали съгласието си да получавате бюлетини или други маркетингови съобщения, ние може да използваме Вашите данни, за да Ви изпращаме маркетингова информация, включително промоции, предстоящи събития и новини за продукти и услуги, предлагани от нас или нашите доверени партньори за които преценим, че са интересни за Вас. Вие можете да се отпишете от всеки от нашите списъци.

Използване на „бисквитки“,  услуги за проследяване и уеб маяци

Използваме „бисквитки“, код за проследяване и уеб маяци поради следните причини:

 1. За статистически цели, за да проследим колко потребители имаме, колко често ни посещават и как работят нашите уебсайтове. Събираме информация за това кои от нашите страници са най-често посещавани и от какви видове потребители и от кои държави. Използваме „бисквитки“, за да създадем карта на кликванията, показваща как потребителите навигират в сайта ни. Това ни помага да подобрим използваемостта на нашия сайт.
 2. Използваме други организации за събиране на анонимна информация за потребителите, понякога чрез „бисквитки“ и „уеб маяци“.
 3. Поставянето на „бисквитки“ на компютъра означава, че можем да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува, и ни позволява да контролираме колко пъти го виждате и да измерваме ефективността на нашите кампании, дори и след като сте напуснали нашия уебсайт. 
 4. Може да използваме „Flash бисквитки“, за да съхраним Вашите предпочитания за Вашия медиен плейър (например настройки за сила на звука и т.н.). Ако не ги използвате, възможно е да не можете да гледате видеосъдържание. Видеоклиповете ни се излъчват основно в YouTube, Vimeo и приложения за споделяне на видео от трети страни, които са вградени в нашия уебсайт.
 5. Ние или други компании може да използваме „бисквитки“ за повторно насочване, за да предложим и доставим съдържание, което според нас може да Ви интересува, както от нашия уебсайт, така и от други партньорски рекламни мрежи.
 6. Google Анализ и рекламните услуги на Google (ремаркетинг с Google Анализ, отчитане на импресии в дисплейната мрежа на Google, отчети на Google Анализ по демографски признак и по интереси), за да наблюдаваме използването на уеб сайта, за анализ на посетителите ни по социално-демографски признаци и по интереси, както и за да предоставяме насочено рекламиране чрез дисплейната мрежа на Google. Данните, събрани чрез Google Анализ, са анонимни (вкл. анонимизиране на IP адресите) и обобщени. За допълнителни подробности и инструкции за отписване вижте „Как Google борави с данните, когато използвате сайтовете на партньорите ни“. Можете да се отпишете и чрез приставката за браузър на Google за отписване.

Можете да изключите „бисквитките“ от настройките на Вашия уеб браузър. Моля, посетете нашата Декларация за „бисквитките“ за допълнителни подробности относно всички „бисквитки“, които използваме на уеб сайта си, или за да прегледате, промените или оттеглите съгласието си.

Запазване на данните

Освен ако не сте поискали изрично да бъдете премахнати от нашите бази данни, Вашите данни ще бъдат запазени за максимален срок от две (2) години от датата на последното Ви взаимодействие с нас. Може да продължим да съхраняваме Вашите данни в съответствие с местните закони и разпоредби, като използваме физически, технически и организационни мерки, за да гарантираме сигурността на данните Ви.

Предаване на лични данни към субектите, обработващи данни

Определяне на получателите или категориите получатели и връзката за предаване на лични данни към страни извън ЕС/ЕИП или международна организация.

 • Можем да използваме ресурсите на D-Link Corporation, които са извън ЕС/ЕИП по начин, който се смята за предаване на лични данни за изпълнение на задачи (по-специално услуги за поддръжка, глобални услуги или маркетингови цели) въз основа на EU standard contractual clauses.  
 • Предаване на лични данни към доставчици на услуги (изброени в таблицата по-долу) извън ЕС/ЕИП, които изпълняват ролята на обработващи данни субекти, предоставящи поддръжка във връзка с ИТ, поддръжка на бази данни и маркетингови данни, въз основа на EU standard contractual clauses.

Име на организацията

Цел

Местоположение

Salesforce Inc.

Централна клиентска и маркетингова база данни

 

САЩ

Google Inc.

Комуникационни услуги

САЩ

 

Как да упражнявате Вашите права за защита на данните

Като субекти на данни, Вашите права са както следва:

 • Правото да получавате информация за обработката на данни и копие на обработените данни,
 • Правото да изисквате коригиране на неточни данни или попълване на непълни данни,
 • Правото да изисквате изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени, да настоявате другите администратори да бъдат уведомени относно искането за изтриване,
 • Правото да изисквате ограничаване на обработката на данни,
 • Правото да се получават личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат и да се изисква предаването на тези данни на друг администратор,
 • Правото да се противопоставите на обработката на данни с цел спиране на обработката,
 • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето.
 • Правото да подадете жалба в надзорен орган, ако смятате, че обработката на данни е в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Във всички тези случаи, моля, свържете се с нашата комисия по Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), като използвате съответната комуникационна информация, посочена по-долу в раздела Нашата комисия за GDPR.

Накрая, по-специално в държавата-членка на Европейския съюз, в която обичайно пребивавате, или в мястото на предполагаемото нарушение, имате право да подадете жалба в местния надзорен орган за защита на данните.

Промени и актуализация

Може да се налага периодична актуализация на настоящото Уведомление за защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот. Затова си запазваме правото да променяме неговото съдържание по всяко време. Ще публикуваме актуализираната версия на Уведомлението за защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот на нашия уебсайт. Ако тези промени са значителни, ще Ви изпратим имейл с тези нови подробности. Ако се изисква от закона, ще поискаме съгласието Ви да извършим тези промени.

Нашата комисия за GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)

Вашата страна

Нашият имейл адрес

Австрия

[email protected]

България

[email protected]

Германия

[email protected]

Испания
Португалия

[email protected]

Франция

[email protected]

Хърватия

[email protected]

Унгария

[email protected]

Италия
Ватикан
Сан Марино
Гърция

[email protected]

Полша

[email protected]

Румъния

[email protected]

Denmark  [email protected]

Finland

 [email protected]
Norway   [email protected]
Sweden   [email protected]
Belgium   [email protected]
Netherlands  [email protected]

Luxembourg

[email protected]

Словения

[email protected]

Обединено кралство
Ирландия

[email protected]