Contact D-Link Support

`

Портал за обслужване от D‑Link

С помощта на портала за обслужване на D-Link можете да се свържете с агент по обслужването, да регистрирате продуктите си, да подадете сигнал за проблем, свързан с гаранцията, да активирате услугата си и да проследявате образувани казуси.

Отворете обслужване при казус