Гаранционна информация

Гаранционният срок, посочен в тази таблица, заменя и замества гаранционния срок, посочен в ръководството за потребителя за съответните продукти. След като изтече срокът на гаранцията, D-Link вече няма да предлага информационно бюро за помощ за продукта(Help Desk).

По време на гаранционния период D-Link ще замени Вашия продукт с такъв с еквивалентна или по-добра функционалност. Замененият продукт се покрива от оставащото време на гаранцията от първоначалния продукт. Замяната може да включва използването на функционални еквивалентни на ремонтирани елементи. Заменените части ще станат собственост на D-Link.

Гаранцията не покрива щети, причинени от физическа злоупотреба, злополука, природно бедствие или употреба, различна от съветите и инструкциите на D-Link.

Гаранцията е валидна само ако оригиналната касова бележка е издадена от оторизиран дистрибутор. Предоставената информация трябва да съдържа: мястото на закупуване, датата на покупката и номера на модела на продукта. D-Link си запазва правото да откаже гаранционното обслужване, ако тази информация е премахната, променена или липсва, от както продуктът е закупен за първи път от дистрибутор. Информацията, която се съдържа тук, подлежи на промяна без предизвестие.

Вид на продукта

Гаранционен период на продукта

Smart суичове(включително вградени вентилатори и захранващи устройства)

Ограничена доживотна гаранция. Това означава, че гаранцията ще приключи едва пет години след като D-Link (или нейният приемник) преустанови продажбите на продукта в Европа. Трябва да регистрирате Вашия продукт, за да получите ограничената доживотна гаранция

(Виж по-надолу).

Управляеми суичове (включително вградени вентилатори и захранващи устройства, но без модули и външни захранващи устройства)

Ограничена доживотна гаранция. Това означава, че гаранцията ще приключи едва пет години след като D-Link (или нейният приемник) преустанови продажбите на продукта в Европа. Трябва да регистрирате Вашия продукт, за да получите ограничената доживотна гаранция

(Виж по-надолу).

Шаси и модулни суичове* (включително линейни карти, но без вентилатори и захранващи устройства)

 

* Отнася се за серията DGS-6600, серията DXS-3600 и серията DXS-3400

Ограничена доживотна гаранция. Това означава, че гаранцията ще приключи едва пет години след като D-Link (или нейният приемник) преустанови продажбите на продукта в Европа. Трябва да регистрирате Вашия продукт, за да получите ограничената доживотна гаранция

(Виж по-надолу).

 

Бизнес безжични продукти ** (без външни захранващи устройства)

 

** С изключение на SoHo точки за достъп (за малък офис-домашен офис). For more information please refer to www.dlink.com or the documentation shipped with the productЗа повече информация, моля, вижте www.dlink.com или документацията, доставена заедно с продукта

Ограничена доживотна гаранция. Това означава, че гаранцията ще приключи едва пет години след като D-Link (или нейният приемник) преустанови продажбите на продукта в Европа. Трябва да регистрирате Вашия продукт, за да получите ограничената доживотна гаранция

(Виж по-надолу).

Всички останали продукти (включително рутери, камери, удължители на обхват, powerline, адаптери, всички модули, трансивъри, външни захранващи устройства, вентилатори, принадлежности и всички други продукти)

Две (2) години, освен в случаите, когато включената собствена документация на продукта определя по-дълъг период от време. Ограничената доживотна гаранция не е налична за нито един от тези видове продукти.


Бележка:

 

  • Ограничена доживотна гаранция за всички продукти в таблицата по-горе за продукти, закупени след 1 юли 2009 г.
  •  РЕГИСТРИРАНЕ ЗА ОГРАНИЧЕНА ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ: За да отговарят на условията за Ограничената доживотна гаранция, всички отговарящи на условията продукти трябва да бъдат регистрирани в D-Link Европа в рамките на тридесет (30) дни от покупката. В противен случай гаранцията за продукта ще бъде 5 години. Регистрацията може да се извърши чрез нашия портал за самообслужване.
  • За пълна гаранционна информация, моля, изтеглете информация за гаранцията и ОЕЕО  (отпадъци от електрическо и електронно оборудване (PDF).
  • For D-Link's End-Of-Life Policy click here.