Jag använder Mac OS X 10.7.x Lion eller nyare, och jag kan inte se den direktsända kamerainspelningen. Vad ska jag göra?

Du måste installera Java och köra Java-appletprogrammet för mydlink. I Max OS X 10.7.x Lion och nyare så är Java-appletprogram inaktiverade som standard. Java-appletprogrammet för mydlink måste kunna köras för att du ska få tillgång till kamerans direktinspelning.

Installera Java och aktivera Java-appletprogrammet för mydlink i följande steg:

1.  Klicka på ikonen Finder i Dock.2.  Klicka på Program i den vänstra kolumnen och dubbelklicka sedan på Verktyg i huvudfönstret.


3.  Dubbelklicka på Javainställningar.


4.  Om följande meddelande poppar upp klickar du på Installation och väntar på att Javainstallationen ska slutföras.


5.  I Javainställningar markerar du kryssrutan bredvid Aktivera programmen applet plug-in och Web Start.


6.  Öppna Safari och logga in på mydlinks webbplats på www.mydlink.com


7.  Markera kryssrutan bredvid  Tillåt alla appletprogram från ”tw.mydlink.com” med denna signatur och klicka påTillåt.


8.  Du bör nu ha åtkomst till den direktsända kamerainspelningen.

Rank: 1.5

These may also help:

  • Jag använder 6.1 eller högre, och jag kan inte se min kameras direktvisning. Read Answer
  • Jag använder Safari 6.1 eller högre, och min mikrofon fungerar inte för tvåvägsljud. Read Answer
  • Vad kan jag göra om jag har problem med Java-installationen på Mac OS? Read Answer
  • Varför läses inte Java in när jag försöker visa min kamera genom mydlink-portalen i Mac OS 10.7? Read Answer