Vad är ADSL?

ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) är en teknikför dataöverföring genom vanliga telefonlinjer. Denutvecklades vid Stanford University i USA i början av 90-talet.

Rank: 1.5