Spelar det någon roll i vilket telefonjack jag kopplar in mitt ADSL modem?

Ja, ADSL modemet måste alltid vara kopplat på huvudjacket i din bostad. Det måste också vara kopplat närmast jacket. Det vill säga mellanproppen som kom levererat med ditt ADSL modem ska vara kopplat först på jacket, inget annat får finnas före mellanproppen på telejacket.

Rank: 1.5