Hur vet jag vilket jack som är huvudjacket?

Huvudjacket är det jack där teleledningen först kommer in från leverantören.

Rank: 1.5