Min mydlink-aktiverade produkt är "Offline".

Om din produkt visar sig vara offline, kontrollera följande:

1. Att produkten är ansluten till internet.

2. Starta om produkten och vänta tills statuslampan lyser med fast grönt ljus, logga därefter in på mydlink.com eller mydlink mobilapp och kontrollera din online-status igen.

3. Om ansluten till en router så starta om även den.

Rank: 1.5