Jag får inga rörelse-/ljuddetekteringsmeddelanden.

Kontrollera att meddelandena är påslagna. Kontrollera meddelandeknappen  (tredje från vänster) längst ner på skärmen för direktvisning. Om den inte är blå, tryck på den en gång så att den blir blå och för att aktivera meddelanden.

Rank: 1.5